24/06/2021 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 17
17

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 01/02/2013 06:27

 

Nguyên tác

I brought out my earthen lamp from my house and cried, "Come, children, I will light your path!"
The night was still dark when I returned, leaving the road to its silence, crying, "Light me, O Fire! for my earthen lamp lies broken in the dust!"

Bản dịch của Nhật Chiêu

Tôi mang chiếc lồng đèn đất ra khỏi nhà mà gọi lớn,
  "Các em ơi, đến đây nào, anh sẽ thắp sáng đường cho các em đi!"
  Đêm vẫn còn ám tối khi tôi trở về, bỏ lại con đường cho tịch mịch, và tôi cất tiếng van lơn,
  "Thắp sáng cho tôi với, Lửa ơi! Vì chiếc lồng dèn đất của tôi đã vỡ tan thành cát bụi rồi!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 17