27/06/2022 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ thuật tam thiên kỳ 1
雨述三篇其一

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2020 08:12

 

Nguyên tác

江南臘月天未雪,
居者單衣行苦熱。
連山郡邑瘴盡行,
豈獨嶺南與閩越。
逋民穰穰度關山,
十人不見一人還。
明知地惡去未已,
可憐生死相追攀。

Phiên âm

Giang Nam lạp nguyệt thiên vị tuyết,
Cư giả đan y hành khổ nhiệt.
Liên san quận ấp chướng tận hành,
Khởi độc Lĩnh Nam dữ Mân Việt.
Bô dân nhương nhương độ quan san.
Thập nhân bất kiến nhất nhân hoàn.
Minh tri địa ác khứ vị dĩ,
Khả liên sanh tử tương truy phàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giang Nam tháng chạp trời chưa tuyết,
Dân chúng áo đơn nóng bức người.
Núi non quận ấp chướng khắp nơi,
Đâu chỉ Lĩnh Nam cùng Mân Việt.
Dân lậu nhơn nhơn vượt qua ải,
Mười người không thấy một người về.
Biết là đất ác đi không nghỉ,
Thương thay sống chết dắt díu nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Vũ thuật tam thiên kỳ 1