16/10/2021 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân

Tác giả: Ngô Văn Phú

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2014 18:33

 

Khói nào toả khắp mặt sông
Sương treo đầu nhánh hoa đồng thắm xinh
Líu lo kìa giọng vàng anh
Mùa xuân vắt vẻo trên nhành lộc non
Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Văn Phú » Mùa xuân