22/03/2023 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ Đề viễn diểu

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 05/09/2008 22:05

 

Phiên âm

Viễn diểu Bồ Đề dịch lộ đông,
Vãng lai sinh sỉ tự vô cùng.
Kê minh tàn nguyệt thôi hành khách,
Vân quyển tràng đồ kiến tái ông[1].
Trúc ám đạm dao thôn lạc vũ,
Thụ phong đê quá miếu tiền phong.
Hoang doanh tuế cửu mê bồng huỷ,
Thuỳ thức đương niên dã chiến công[2]!

Bản dịch của Trần Huy Hân

Xa trông đường trạm Bồ Đề,
Sinh nhai nhộn nhịp đi về không ngơi.
Trăng tàn, gà gáy giục người,
Tái ông thấy ở đường dài mây quang.
Mưa sa trúc, thớt thơ làng,
Cây cao thấp, gió đưa sang trước đền.
Dinh xưa cỏ mọc ùm lên,
Chiến công ai biết đương niên thế nào.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2/2004
[1] Ông già ở cửa ải. Sách Hoài nam tử chép: Tái ông mất ngựa rồi lại bắt được ngựa. Con ông cưỡi ngựa bị ngã gãy chân nên không bị bọn vua quan bắt ra trận. Có người đến hỏi thăm, ông đáp: “Việc hoạ phúc nên xem ở chỗ cứu cánh, đừng thấy có việc xảy ra mà đã vội mừng vội lo”.
[2] Công lao dã chiến: công đánh giặc ở Bồ Đề, ý nói Lê Thái Tổ phá tan giặc Minh ở Bồ Đề. Câu thơ này kể lại chiến công oanh liệt lịch sử giải phóng đất nước của Lê Lợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Bồ Đề viễn diểu