18/04/2024 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân hoàn
雲鬟

Tác giả: Vương Xứng - 王偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2014 11:23

 

Nguyên tác

香鬟三尺綰芙蓉,
翠聳巫山雨後峰。
斜倚玉床春色去,
鴉翎蟬翼半蓬松。

Phiên âm

Hương hoàn tam xích oản phù dung,
Thuý tủng Vu Sơn vũ hậu phong.
Tà ỷ ngọc sàng xuân sắc khứ,
Nha linh thiền dực bán bồng tùng.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Tóc mây ba thước kết phù dung
Mấy ngọn non Vu vẻ biếc lồng
Mưa nhạt mầu xuân nương cửa sổ
Cánh ve lòng quạ rối bòng bòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xứng » Vân hoàn