01/07/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muộn màng

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/07/2009 04:31

 

Đường xưa gặp lại người xưa
Vá lòng nhau những vần thơ muộn màng!

Thu trao lá trọn sắc vàng
Ta trao trọn cả muộn màng cho nhau!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Muộn màng