30/07/2021 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh hoàng hôn

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ...!!!... vào 05/05/2009 05:20

 

Còn trời, còn đất, hãy còn ta.
Chân cứng lo chi bóng xế tà,
Nhớ mẹ thêm rầu khi sớm tối
Thương con nào quản nỗi gần xa.
Dám sai lời hẹn cùng non nước,
Cũng gượng vui cười với cỏ hoa
Phong cảnh buồn trông nơi đất khách,
Chiều hôm lác đác hạt mưa sa.
Nguồn: Tạp chí Sông Hương số 5/1997 và Tác phẩm mới năm 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Vịnh cảnh hoàng hôn