07/08/2020 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng trách tôi anh nhé

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 20/06/2009 07:14

 

Tôi đã dặn nếu khi không gọi được
Vậy thì anh cứ việc nhắn tin thôi
Mà cái hôm anh điện thoại quá trời
Tôi bận lắm nên không dòm đến máy

Nhiều cuộc nhỡ nhìn lướt qua chẳng thấy
Chuyện thường thôi nên đâu để tâm gì
Mà sao anh gọi số đó làm chi
Sao không gọi số nhà cho tôi nhỉ?

Dẫu chúng ta chưa thể là tri kỷ
Nhưng tấm lòng quý mến khá đậm sâu
Anh sẻ chia những vui vẻ buồn rầu
Tuy cách mặt mình vẫn gần gũi lắm

Hôm anh gọi chắc có gì gửi gắm
Không được nghe tôi ân hận vô cùng
Vì bây giờ khi về cõi mông lung
Điều muốn nói anh mang về nơi ấy

Thắp nén hương ngậm ngùi tôi cúi lạy
Cầu mong anh yên nghỉ chốn thiên đường
Hai đứa mình nay cách trở âm dương
Chuyện hôm đó đừng trách tôi anh nhé
21/01/2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Đừng trách tôi anh nhé