26/06/2024 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang trung dạ cảnh
江中夜景

Tác giả: Phạm Tông Ngộ - 范宗悟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 05:48

 

Nguyên tác

淒涼夜月煙凝雪,
幾點哀鴻叫天末。
長江如練水映空,
一聲漁笛千山月。

Phiên âm

Thê lương dạ nguyệt yên ngưng tuyết,
Kỷ điểm ai hồng khiếu thiên mạt.
Trường giang như luyện thuỷ ánh không,
Nhất thanh ngư địch thiên sơn nguyệt.

Dịch nghĩa

Trăng đêm lạnh lẽo, khói đọng [như] tuyết,
Mấy chấm chim hồng buồn bã kêu ở cuối trời.
Sông dài như dải lụa, nước ánh lên tầng không,
Một tiếng sáo làng chài, trăng giãi trên nghìn ngọn núi.

Bản dịch của Hoàng Lê

Khói dường tuyết đọng, lạnh trăng đêm,
Góc biển hồng kêu, ai oán thêm.
Dải lụa sông dài, soi ánh nước,
Trăng treo ngàn núi, sáo chài êm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tông Ngộ » Giang trung dạ cảnh