01/02/2023 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôn Tuyền
溫泉

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 10:20

 

Nguyên tác

天寶繁華蹟已陳,
朝元閣上玉嶙峋。
山頭寒樹深埋雪,
池面溫湯別貯春。
歌舞聲留供奉曲,
珮環魂斷屬車塵。
可憐一片離宮月,
曾照當時同輦人。

Phiên âm

Thiên Bảo[1] phồn hoa tích dĩ trần,
Triều Nguyên các thượng ngọc lân tuân[2].
Sơn đầu hàn thụ thâm mai tuyết,
Trì diện Ôn Thang[3] biệt trữ xuân.
Ca vũ thanh lưu cung phụng khúc,
Bội hoàn[4] hồn đoạn[5] thuộc xa trần.
Khả liên nhất phiến ly cung nguyệt,
Tằng chiếu đương thì đồng liễn nhân[6].

Dịch nghĩa

Những di tích phồn hoa năm Thiên Bảo đã cũ mòn,
(Chỉ còn) tượng ngọc lân tuân ở trên gác Triều Nguyên.
Đầu núi, cây lạnh vùi trong tuyết dày,
Trên mặt ao, nước Ôn Tuyền chỉ lưu giữ hơi xuân ấm.
Tiếng ca múa còn lưu trong khúc ca cung phụng,
Hồn người đeo ngọc đã lìa với bụi xe.
Thương thay cho mảnh trăng ở cung này,
Ngày xưa từng chiếu cho người ngồi cùng xe vua.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thiên Bảo phồn hoa tích mất dần,
Triều Nguyên, trên gác ngọc lân tuân.
Đầu non cây lạnh vùi trong tuyết,
Mặt nước Ôn Tuyền chỉ chứa xuân.
Ca múa âm lưu cung phụng khúc,
Ngọc hoàn hồn đoạn bụi xe còn.
Thương thay một mảnh trăng cung ấy,
Xưa chiếu ngự xa kẻ được gần.
Ôn Tuyền: suối nước nóng ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn, đời Thịnh Đường chảy qua cung Hoa Thanh của Đường Huyền Tông.


[1] Niên hiệu Thiên Bảo (742-756) đời Đường Huyền Tông.
[2] Một loại ngọc. Ở đây ám chỉ tượng Lão Quân bằng ngọc trắng đời Hán được dâng lên gác Triều Nguyên.
[3] Tức Ôn Tuyền.
[4] Chỉ người đeo ngọc, ở đây chỉ Dương Quý Phi.
[5] Chỉ việc Dương Quý Phi bị ban chết ở gò Mã Ngôi trong loạn An Lộc Sơn.
[6] Người ngồi cùng xe với vua, chỉ Dương Quý Phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Ôn Tuyền