25/05/2024 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ xuân
初春

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 10:59

 

Nguyên tác

三冬過了一春歸,
作暖東風放放吹。
冰雪凍痕鋪水面,
乾坤生意上林枝。
柳還舊綠鶯猶靜,
桃試新紅蝶未知。
日暮鄉關迴首望,
草心遊子不塍悲。

Phiên âm

Tam đông quá liễu nhất xuân quy,
Tác noãn đông phong phóng phóng xuy.
Băng tuyết đống ngân phô thuỷ diện,
Kiền khôn sinh ý thượng lâm chi.
Liễu hoàn cựu lục oanh do tĩnh,
Đào thí tân hồng điệp vị tri.
Nhật mộ hương quan hồi thủ vọng,
Thảo tâm du tử bất thăng bi.

Bản dịch của Quách Tấn

Đông qua, xuân lại trở về đây,
Trãi ấm từng cơn gió nhẹ bay.
Ngấn tuyết băng lưa dờn dợn sóng,
Đức kiền khôn rãi đượm đà cây.
Xanh xưa nhuộm liễu oanh còn nín,
Hồng mới tô đào bướm chửa hay.
Ngoảnh lại quê hương trời xẩm tối,
Ngậm ngùi tấc cỏ dễ mà khuây!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Sơ xuân