08/12/2021 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn chàng là bậc văn nhân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2015 13:38

 

Đồn chàng là bậc văn nhân,
Ba năm sinh một tháng nhuần là sao?
- Thông thời địa lý cũng vừa,
Vì chưng đó thiếu đây thừa nẩy ra.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn chàng là bậc văn nhân