19/09/2020 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh nhân tảo hành
征人早行

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 11:53

 

Nguyên tác

杜鵑花下杜鵑啼,
烏臼樹頭烏臼棲。
不待鳴雞度關去,
夢中征馬尚聞嘶。

Phiên âm

Đỗ quyên hoa hạ đỗ quyên đề,
Ô cữu[1] thụ đầu ô cữu thê.
Bất đãi minh kê độ quan khứ,
Mộng trung chinh mã thượng văn tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim ô cữu đậu trên cành ô cữu
Tiếng quyên kêu dưới bóng hoa đỗ quyên
Ra quan ải không chờ gà gáy sáng
Trong mơ nghe ngựa chiến hý lên đường
[1] Cây ô cữu giống như cây bồ đề, chim ô cữu giống chim én, màu đen đuôi dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Chinh nhân tảo hành