20/07/2024 13:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Thiền tự
昭禪寺

Tác giả: Trần Bích Hoành - 陳璧宏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2022 00:01

 

Nguyên tác

有否徐公到此方,
卜居安朗竹林疆。
塵緣未凈開蓮沼,
世事誰當啟佛堂。
仁帝幸時聞秘旨,
張公至問速歸鄉。
仙凡兩界何能識,
空色輪迴孰説彰。

Phiên âm

Hữu phủ Từ công đáo thử phương,
Bốc cư Yên Lãng trúc lâm cương.
Trần duyên vị tịnh khai liên chiểu,
Thế sự thuỳ đương khải Phật đường.
Nhân đế hạnh thời văn bí chỉ,
Trương công chí vấn tốc quy hương.
Tiên phàm lưỡng giới hà năng thức,
Không sắc luân hồi thục thuyết chương.

Dịch nghĩa

Liệu có việc Từ công đã đến nơi này,
Làm nhà trong rừng trúc thuộc trại Yên Lãng.
Do chưa rửa sạch trần duyên nên đào ao sen,
Vì lo kẻ gánh đỡ sự đời nên mới dựng chùa Phật.
Vua Trần Nhân Tông đến hỏi được nghe diệu pháp,
Trương Hán Siêu tìm vào thì được lời khuyên phải sớm về vườn.
Cõi tiên cõi phàm hai ngả hiểu sao rành mạch,
Mà không sắc luân hồi ai lại bình cho rõ rệt?

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Có thực Từ công đến đất này,
Rừng tre An Lãng thế mà hay.
Ao sen chưa sạch duyên trần ấy,
Chùa phật thì ai nối kiếp đây.
Nhân đế tới thăm nghe diệu pháp,
Trương công tìm hỏi kíp về ngay.
Tiên phàm hai cõi sao chia được,
Không sắc luân hồi hiẻu khó thay!
Nguyên chú: Vua Nhân Tông thì thành phật, nối tiếp thánh Từ. Thành phật thành thánh như vậy thì ai mà chẳng thành được. Còn Hán Siêu dù thấy rõ tiên triệu mà không tin, vì các vị dĩ vãng có ai hậu kế ra gì mà phải gật đầu.

Bài của Vũ Đoan người Đồng Lư, Giao Thuỷ, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Quý Mùi năm Thống Nguyên thứ 2 (1523), quan Thượng thư: “Lý gia Trần thị phi minh giám, Phụng phật sùng tiên bất thiên chung; Tiên phật nhược cầu năng hữu vọng, Thế nhân thuỳ khổ tác canh nông?” (Lý Trần đâu phải gương trên, Thiện chung không nổi phật tiên làm gì; Tôn phật tiên nếu được thì, Người đời ai khốn khổ vì canh nông?).

Chiêu Thiền tự trước còn có tên Nhật Chiêu tự, ngày nay hay gọi là chùa Láng, thờ Từ Đạo Hạnh 徐道行 (1072-1116) người làng Yên Lãng (làng Láng), phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích Hoành » Chiêu Thiền tự