16/08/2022 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 05
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:21

 

Nguyên tác

鳴玉鏘金盡正臣,
修文偃武不無人。
興王會靜妖氛氣,
聖壽宜過一萬春。

Phiên âm

Minh ngọc thương kim[1] tận chính thần,
Tu văn yển vũ bất vô nhân.
Hưng vương hội tĩnh yêu phân khí,
Thánh thọ nghi qua nhất vạn xuân.

Dịch nghĩa

Hết tất cà các quan lớn đều leng keng vàng ngọc,
Không một ai là không chăm văn, bỏ võ.
Giúp vua vững mạnh bằng cách làm tan khí yêu nghiệt,
Đời thánh nên kéo dài cả đến vạn năm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vàng kính, ngọc keng: các vị quan,
Mọi người bỏ võ, cố chăm văn.
Giúp vua nhằm diệt đồ yếu quái,
Đời thánh dài ra đến vạn năm.
(Năm 767)

[1] Phẩm phục cho quan văn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 05