22/01/2022 12:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gội đầu

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 14:16

 

Em đãi sỏi chân cầu
Tóc xanh dầu bụi lấm
Đừng mượn sông gội đầu
Tội lòng xuân vương vấn

Mình anh
   lĩnh án
   gầu sòng
   tát quạnh
   Biển Đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Gội đầu