14/06/2021 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịnh thổ thi
凈土詩

Tác giả: Nhật Quán thiền sư - 日觀禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2017 21:05

 

Nguyên tác

落日西方散紫霞,
心池澄凈現蓮華。
抬頭便是家鄉路,
不信生疑隔海涯。

Phiên âm

Lạc nhật Tây phương tán tử hà,
Tâm trì trừng tịnh hiện liên hoa.
Đài đầu tiện thị gia hương lộ,
Bất tín sinh nghi cách hải nhai.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Nhật lặn trời Tây sáng tử hà,
Hồ tâm trong suốt hiện liên hoa.
Ngẩng đầu lối thẳng miền quê đó,
Ai bảo mười muôn cõi cách xa?
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhật Quán thiền sư » Tịnh thổ thi