06/02/2023 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản ngã kẻ ác

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 08:54

 

Tội lỗi ơi, kẻ ác ơi!
Mi chỉ là rác rưởi trước mắt Thượng Đế tối cao
Tại sao ta phải đưa mắt mình đầy nhạo báng và lòng căm thù tột độ?
Lìa xa luật lệ của Ngài
Đem những tấn trò cuộc sống nhố nhăng pha trộn
Suối người sẽ tắt ngọn, chảy về đâu?
Sông người sẽ khô cạn
Biển người sẽ bị hoá sa mạc mênh mông
Núi người sẽ thấp đi từng muôn trượng
Đồng người sẽ thất vụ lúa mùa ngay
Tại sao người phải làm ác?
Nhẽ nào người chưa biết Chúa là Đức Giê-hô-va, chính Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu muôn thuở?
Là Đức Thánh Linh
Người đang chọc giận sự chịu đựng của Ngài ư?
Người huỷ diệt kẻ công bình và rêu rao điều vô ích trống không
Người là ai, sao bản ngã người to tát vậy?
To trong cái vũng bé nhỏ riêng mình
Và như thế ngày diệt vong gần lắm rồi hỡi ai còn làm điều tội ác!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bản ngã kẻ ác