03/07/2022 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (I)
無題

Tác giả: Phật An pháp sư - 佛安法師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2017 16:15

 

Nguyên tác

西方世界有蓮台,
觀裡分明一朵開。
赤白青黃無異色,
心心唯願見如來。

Phiên âm

Tây phương thế giới hữu liên đài,
Quan lý phân minh nhất đoá khai.
Xích bạch thanh hoàng vô dị sắc,
Tâm tâm duy nguyện kiến Như Lai.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Tây phương màu đẹp bảo liên đài,
Trong tịnh sáng tươi một đoá khai.
Xanh đỏ trắng vàng phô sắc diệu,
Tâm tâm chỉ nguyện thấy Như Lai.
Nguồn: Mấy đoá sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phật An pháp sư » Vô đề (I)