14/08/2020 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn đưa

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 17:57

 

Chân rộn, lòng đau xé;
Tay buông, dáng não nùng.
Đứng dừng trông mắt lệ,
Đi: bắc cầu nhớ nhung.

Người xa, buồn lại gần,
Tai nặng lời giao thân.
Ngã ba tà áo lặn...
Dặm trường thương cố nhân.

Gió về, chiều sẽ kể...
Bước chậm tưởng gần người...
Cây dài lung bóng xế,
Sương sầu gieo xuống vai.
Nguồn: Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Tiễn đưa