18/01/2022 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu đề Thập tam hàng chủ Phan Đồng Văn hoa viên

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2018 11:14

 

Phiên âm

Hào hoa Dương Việt áp Tô Mân,
Chỉ sổ Phan gia tỉ Quý Luân[1].
Môn tuỵ trâm anh tam phẩm hoạn,
Viên sâm tùng trúc tứ thời xuân.
Thanh phong hương khuyến đăng lâu tửu,
Bác vật kỳ la mãn tịch trân.
Viễn khách lưu liên canh ký tuý,
Y hy Bồng đảo[2] toạ trung thân.

Dịch nghĩa

Hào hoa Quảng Đông hơn cả Giang Tô, Phúc Kiến,
Chỉ kể nhà họ Phan đã có sánh được với Quý Luân.
Cửa trâm anh tụ tập quan đến tam phẩm,
Vườn tùng cúc tươi tốt xuân cả bốn mùa.
Gió mát, hương khuyên mời rượu lên lầu,
Của ngon vật lạ la liệt trên bàn tiệc.
Khách xa nán lâu uống tiếp nên đã say,
Thấy mình chẳng khác nào ngồi nơi Bồng đảo.

Bản dịch của Hoài Anh

Hào hoa Việt đè Tô Mân,
Họ Phan đã sánh Quý Luân thuở nào.
Cửu trâm anh tam phẩm cao,
Vườn xuê tùng trúc mùa nào cũng xuân.
Hương khuyên mời rượu ân cần,
Tiệc bày quý vật kỳ trân đủ mùi.
Lưu liên khách đã say rồi,
Ngỡ nơi Bồng đảo mình ngồi thung dung.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Tự của Thạch Sùng, một người giàu có đời nhà Tấn, Trung Quốc xưa.
[2] Đảo Bồng Lai, tương truyền là nơi tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Lưu đề Thập tam hàng chủ Phan Đồng Văn hoa viên