05/07/2022 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngự chế đề Lục Vân động
御制題綠雲洞

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/09/2018 13:13

 

Nguyên tác

綠雲深洞碧巑岏,
名利塵消宇宙寬。
夕照溪山花掩暎,
春開楊柳鳥間關。
清泉洗耳猿心靜,
幽室懸燈鹿夢寒。
無相虛靈機事少,
壼天日月不勝閒。

Phiên âm

Lục vân thâm động bích toàn ngoan,
Danh lợi trần tiêu vũ trụ khoan.
Tịch chiếu khê sơn hoa yểm ánh,
Xuân khai dương liễu điểu gian quan.
Thanh tuyền tẩy nhĩ viên tâm[1] tĩnh,
U thất huyền đăng lộc mộng[2] hàn.
Vô tướng hư linh cơ sự thiểu,
Hồ thiên nhật nguyệt bất thăng nhàn.

Bản dịch của Trần Đức Toàn

Lục Vân động thẳm, vách chon von,
Vũ trụ bao la danh lợi tan.
Trời chiếu núi khe hoa lấp lánh,
Xuân về dương liễu tiếng chim chan.
Suối trong rửa sạch, lòng vượn lắng,
Nhà tối treo đèn, mộng hươu tàn.
Thanh thản tâm hồn, đời ít vướng,
Trong bầu ngày tháng xiết hân hoan.
Bài thơ này được khắc trên vách núi tại xã Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hoá. Lạc khoản đề “Hữu Thiên Nam hoàng đế đề; Hồng Đức kỷ nguyên chi nhị thập ngũ xuân tam nguyệt cát nhật; Trung thư giám Trung thư Xá nhân Nguyễn Công Trực phụng thư; Ngự dụng giám san thư cục chính Phạm Bảo phụng tuyên” 右天南皇帝題,洪德紀元之二十五春三月吉日,中書監中書舍人阮公直奉書,御用監山書局正范寶奉鐫 (Thiên Nam hoàng đế đề; Ngày lành tháng 3 năm Hồng Đức 25 (1494); Trung thư giám Trung thư xá thân Nguyễn Công Trực vâng mệnh viết chữ; Ngự dụng giám san thư cục chính Phạm Bảo vâng mệnh khắc).

[1] Thiền gia ví cái tâm con người hay động loạn như tâm con vượn nhảy nhót lung tung.
[2] Tích xưa coi giang sơn nhà Tần là con hươu. Con hươu của nhà Tần xổng cả thiên hạ tranh nhau, cuối cùng chỉ có Lưu Bang giành được. Điển này để chỉ lòng ham danh lợi quyền uy của thế gian, khi đứng trước cảnh đẹp động tiên cũng nguội lạnh rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Ngự chế đề Lục Vân động