30/01/2023 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXVIII
XXVIII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/08/2022 07:38

 

Nguyên tác

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
XНа первом листике встречаешь
Qu’écrirez-vous sur ces tablettes;
И подпись: t. à v. Annette;
А на последнем прочитаешь:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Điều chắc chắn, quý vị nhiều lần thấy nhỉ
Cuốn album của cô nàng tỉnh lẻ,
Mà các cô bạn gái viết, vẽ lăng nhăng
Từ trang đầu tới trang cuối album.
Chép cho đủ, dù tùm lum lỗi sai chính tả
Truyện thì kể, thơ không vần, toàn linh tinh cả
Đều ghi vào như dấu hiệu tình bạn thuỷ chung
Bài ngắn hơn, bài kéo dài lung tung.
Ngay trang nhất, ta càng hay gặp thấy
Bạn sẽ viết gì kín các trang giấy;
Rồi ký thêm: Annheta của bạn biết mấy thân thương
Tờ cuối cùng ta lại đọc ra thêm:
“Nếu ai đó yêu thương bạn nhiều hơn hết
Để người ấy viết dài hơn tôi đã viết”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXVIII