30/11/2023 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xương bồ
菖蒲

Tác giả: Giải Tấn - 解縉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2018 00:13

 

Nguyên tác

三尺青青古太阿,
午風池畔蕩晴波。
長橋有影蛟龍懼,
流水無聲晝夜磨。
兩葉帶烟生殺氣,
五更彈雨和漁歌。
愁來只怕西風起,
消盡鋒鋩恨轉多。

Phiên âm

Tam xích thanh thanh cổ Thái A,
Ngọ phong trì bạn đãng tình ba.
Trường kiều hữu ảnh giao long cụ,
Lưu thuỷ vô thanh trú dạ ma.
Lưỡng diệp đới yên sinh sát khí,
Ngũ canh đàn vũ hoạ ngư ca.
Sầu lai chỉ phạ tây phong khởi,
Tiêu tận phong mang hận chuyển đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cổ Thái A xanh xanh ba thước,
Sóng hồ im đùa bỡn gió trưa.
Giao long sợ bóng cầu dài,
Nước trôi không tiếng cọ mài ngày đêm.
Sinh sát khí lá mềm ôm khói,
Hoạ ngư ca mưa gõ năm canh.
Chỉ buồn sợ gió tây ganh,
Liềm dao cắt hết phát sinh hận đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giải Tấn » Xương bồ