03/12/2022 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trang cuối cùng của cuộc nội chiến
Последняя страничка гражданской войны

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 15/05/2020 19:03

 

Nguyên tác

Слава тебе, краснозвёздный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,—
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
10 Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоёван Крым
и белых разбита орава,—
удар твой двойной:
завоевано им
20 трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
30 Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Vinh quang thay người anh hùng sao đỏ!
Vì quang vinh Công xã
anh đem dòng máu đỏ rửa đất quê hương
anh bước qua những thành quách vùng Krưm
anh băng mình vượt núi đồi trùng điệp
Chúng có chiến xa trườn hầm hào chi chít
nòng đại bác thò cổ ra ngoài
các anh vượt eo đất giẫm lên thây người
lấy thân mình lấp hầm lấp hố
Chúng
đào hết hầm này hố nọ
trút trận mưa chì, chúng bắn rát bắn bừa
các anh
giành lại Pêrêcốp, chúng thua
các anh hầu như chỉ hai bàn tay trắng
Chẳng những anh giành lại Krưm, chiến thắng
đánh tơi bời tan rã bạch quân
một đòn của anh lợi hại hai lần
anh giành lại
quyền lao động tự do vĩ đại
Và nếu như
sau những ngày đen tối
cuộc sống vẫn tự do dưới ánh mặt trời
chúng tôi biết
nhờ các anh quả cảm
tấn công Pêrêcốp, giành lại cuộc đời
Dòng phún thạch sao đỏ
chúng tôi xin góp lời to nhỏ
xin kính dâng niềm biết ơn chung
Đời đời nhớ ơn các đồng chí
Vinh quang, quang vinh, vô cùng quang vinh!
Nguồn: Tuyển tập thơ Maiakốpxki, NXB Văn học, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Trang cuối cùng của cuộc nội chiến