30/07/2021 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúc

Tác giả: Mục Tu - 穆修

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 19:54

 

Nguyên tác

一箔珠簾掩映垂,
房櫳輕染麝香枝。
佳人盼影橫哀柱,
狎客分光綴艷漏。
禁鎖翠明初唱漏,
官窗紅短尚圍棋。
長宵且秉歡遊去,
無限風光見古辭。

Phiên âm

Nhất bạc châu liêm yểm ánh thuỳ,
Phòng lung khinh nhiễm xạ hương chi.
Giai nhân miện ảnh hoành ai trụ,
Hiệp khách phân quang chuế diễm lậu.
Cầm toả thuý minh sơ xướng lậu,
Quan song hồng đoản thượng vi kỳ.
Trường tiêu thả bỉnh hoan du khứ,
Vô hạn phong quang kiến cổ từ.

Bản dịch của H.H

Rèm ngọc rủ buông lấp lánh đưa
Dạ hương man mác toả quanh nhà
Khách chơi vội ghép vần thơ lạ
Người đẹp liếc nhìn ảnh chiếu xa
Cửa cấm hồ tàn tranh báo sớm
Trong cung đèn lại vẫn chơi cờ
"Đêm dài dong đuốc" ta vui nữa
Vô hạn phong tình mấy chữ xưa
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mục Tu » Chúc