24/06/2024 22:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Lý Di Tốn - 李彌遜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2015 11:54

 

Nguyên tác

江城烽火連三月,
不堪對酒長亭別。
休作斷腸聲,
老來無淚傾。

風高帆影疾,
目送舟痕碧。
錦字幾時來,
薰風無雁回。

Phiên âm

Giang thành phong hoả liên tam nguyệt[1],
Bất kham đối tửu trường đình biệt.
Hưu tác đoạn trường thanh,
Lão lai vô lệ khuynh.

Phong cao phàm ảnh tật,
Mục tống chu ngân bích.
Cẩm tự kỷ thì lai,
Huân phong vô nhạn hồi.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Khói lửa giang thành liền ba tháng
Chẳng nên đưa tiễn rượu chi mô
Khóc chỉ thêm đau xót
Già này lệ đã khô

Gió thuận buồm phơi phới
Nhìn sóng biếc lô nhô
Thư gửi bao giờ đến
Gió nam bóng nhạn mờ
[1] Thành luỹ của Nam Tống bị quân Kim đánh phá bên bờ Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Di Tốn » Bồ tát man