06/10/2022 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoan Châu
驩州

Tác giả: Nguyễn Thiếp - 阮浹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 06:33

 

Nguyên tác

中土多才傑,
明時屬演驩。
龍枝分右榦,
地勢極南蠻。
水闊雙魚海,
天髙萬刃山。
年來文氣盛,
光射斗牛間。

Phiên âm

Trung thổ đa tài kiệt,
Minh thời thuộc Diễn Hoan.
Long chi phân hữu cán,
Địa thế cực Nam man.
Thuỷ khoát Song Ngư hải,
Thiên cao vạn nhận san.
Niên lai văn khí thịnh,
Quang xạ Đẩu Ngưu gian.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Miền đất lắm người giỏi
Thời Minh thuộc Diễn Hoan
Nhánh rồng bên phải rẽ
Thế đất giáp Nam man
Biển rộng, Song Ngư đảo
Trời cao, Thiên Nhẫn san
Năm nay, văn khí thịnh
Ngưu Đẩu, sáng bừng lan...
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán, NXB Hội nhà văn, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiếp » Hoan Châu