19/06/2024 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 2
江畔獨步尋花其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:42

 

Nguyên tác

稠花亂蕊畏江濱,
行步欹危實怕春。
詩酒尚堪驅使在,
未須料理白頭人。

Phiên âm

Trù hoa loạn nhị uý giang tân,
Hành bộ y nguy thực phạ xuân.
Thi tửu thượng kham khu sử tại,
Vị tu liệu lý bạch đầu nhân[1].

Dịch nghĩa

Hoa và nụ nở khắp bến sông,
Đi run rẩy vì kinh sợ chúa xuân.
Về làm thơ và uống rượu, vẫn có thể ứng sử ngay tại chỗ,
Kẻ đầu bạc này vẫn chưa cần thuốc thang điều trị.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rối hoa loạn nhị khắp bên sông,
Tản bộ vẹo xiên thực khiếp xuân.
Thơ rượu còn ham vui tự tại,
Bạc đầu chưa bận tới người chăm.
(Năm 761)

[1] Tác giả tự chỉ mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 2