22/09/2021 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẽ sống 1

Tác giả: Phạm Thái Sơn

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 09/10/2008 01:56

 

Giữ không thẹn hổ với lương tâm
Giữ mắt tinh anh chẳng lạc lầm
Giữ Đạo giữa đời luôn khởi sắc
Giữ lời hiến thánh mãi vang âm.
2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái Sơn » Lẽ sống 1