01/12/2020 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảy mươi ba tuổi hối hận

Tác giả: Vũ Đình Liên

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 11:18

 

Bảy mươi ba tuổi
Dạy học, làm thơ
Đôi mắt đã tối
Mái đầu bạc phơ!

Công cha còn nợ
Nghĩa mẹ chưa đền
Nước, Đời, vẫn đó
Hai gánh còn nguyên.

Chỉ mừng một điều
Bổng lộc quyền lợi
Hưởng chẳng bao nhiêu
Cùng dân no đói.

Còn chút hơi tàn
Có tâm, không lực
Ngoảnh nhìn giang san
Thẹn cùng Trời Đất

Nhớ công ơn Bác
Khó nuốt miếng cơm
Khôn nhắm đôi mắt
Hối hận thơ tuôn

Ngày xưa Đời, Hối
Còn sống dưới mồ
"Nghĩa nhân" Nguyễn Trãi
Bốt-le "thương thơ[1]"

Cũng tuổi bảy ba
Đọc thơ "Tự cảnh[2]"
Xót lòng người xưa
Khơi sâu hối hận

Mấy lời Tự Răn
Mấy vần Tự Hận
Khôn hết ăn năn
Gửi cùng trò, bạn

Cho nhẹ mối hận
Cho khuây nỗi buồn
Thày, chưa tròn phận
Thơ, chẳng nên hồn.
Cuối tháng 10-1986

[1] Bài thơ Nợ đời của nhà thơ Pháp Sác-lơ Bốt-le, nhà thơ lớn giữa thế kỷ XIX (1822-1867).
[2] Thơ Đặng Huy Trứ, nhà thơ yêu nước giữa thế kỷ XIX (1825-1874).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Đình Liên » Bảy mươi ba tuổi hối hận