09/03/2021 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa mạc trắng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 07:08

 

Sa mạc trắng
những cơn gió tạo sóng biển
sa mạc hay biển chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Sa mạc trắng