18/09/2020 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ấu thơ

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2019 07:39

 

Trên đồng
ông đứng
cuốc trời

Sấm rung
mưa vỡ
bà ngồi
quạt than

Nướng thêm
con cá
chỉ vàng

Chiều ông
về nhắm
hai hàng
khói cay...
Nguồn: Gởi thiên thần (thơ thiếu nhi), Phan Trung Thành, NXB Công an nhân dân, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Ấu thơ