14/06/2021 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:49

 

Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo
Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều
Chín hẹn đã sai mười: bạn quý
Nghìn voi không được một: người yêu
Bá Nha thuở trước còn Chung Tử[1]
Kim Trọng đời nay hết Thuý Kiều
Võng tía tàn vàng đi nượp nượp
Giũ tà áo vải bụi bay theo.
1941

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003
[1] Bá Nha và Chung Tử Kỳ là hai người bạn. Bá Nha đàn cho Chung Tử Kỳ nghe. Bá Nha muốn bày tỏ tình ý gì qua tiếng đàn Chung Tử Kỳ đều thấu hiểu. Sau này khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha treo đàn không đánh cho ai nghe nữa vì cho rằng không còn ai hiểu tiếng đàn của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Cảm tác