01/12/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch kỳ 3
除夕其三

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2020 19:27

 

Nguyên tác

坐待明朝萬觳風,
小園添得幾枝紅。
新巢燕子棲初定,
淨院鐘聲響未窮。
老不如花雙鬢改,
事惟有酒百憂空。
昇堂拜慶新年事,
矍鑠人人祝是翁。

Phiên âm

Toạ đãi minh triêu vạn hộc phong,
Tiểu viên thiêm đắc kỷ chi hồng.
Tân sào yến tử thê sơ định,
Tịnh viện chung thanh hưởng vị cùng.
Lão bất như hoa song mấn cải,
Sự duy hữu tửu bách ưu không.
Thăng đường bái khánh tân niên sự,
Quắc thước nhân nhân chúc thị ông.

Dịch nghĩa

Ngồi đợi sớm mồng một tết giữa gió lộng,
Vườn nhỏ mới nở thêm mấy cành hồng.
Chim én đậu vào nơi vừa mới định để làm tổ mới,
Nơi viện thanh tịnh, âm hưởng của tiếng chuông chưa dứt.
Lão chẳng được như hoa, hai mái tóc đã đổi màu,
Sự đời chỉ có rượu là khuấy được trăm nỗi lo buồn.
Lên nhà chúc thọ mừng năm mới,
Mọi người chúc ông sang năm mới [già mà vẫn] khoẻ mạnh, lanh lợi và sắc sảo.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ngồi đợi sớm mai, lộng gió đông,
Vườn xinh mới nở mấy cành hồng.
Én làm tổ mới nơi vừa định,
Chuông vẳng viện thanh, tiếng vẫn buông.
Chẳng được như hoa, hai mái cỗi,
Giải khuây chỉ rượu, trăm lo buồn.
Lên nhà bái khánh mừng năm mới,
Quắc thước, người người kính chúc ông.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Trừ tịch kỳ 3