23/03/2023 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bằng những cây cầu”
“Запеленали город мостами”

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2008 10:06

 

Nguyên tác

Запеленали город мостами,
В каменном платье
Венеция встала.
Ей ожерелье из белых домов
Брошено под ноги.
И островов не сосчитать,
Даже ночи не хватит.
Так отчего эта женщина плачет?

Bản dịch của Thuý Toàn

Bằng những cây cầu người ta quấn tã cho thành phố
Venice lớn dậy - áo hoa cương
Chuỗi hạt ngọc - những ngôi nhà màu trắng
Được đem ra ném xuống chân nàng
Và đảo nhỏ nhiều không đếm xuể
Thậm chí không đủ cả đêm
Người đàn bà này chính bởi vì thế
Mới đang khóc đấy chăng?
Venice, 1985
Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » “Bằng những cây cầu”