29/01/2022 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ly 2
魚麗 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:16

 

Nguyên tác

魚麗於罶,
魴鱧。
君子有酒,
多且旨。

Phiên âm

Ngư ly vu liễu,
Phòng lễ.
Quân tử hữu tửu,
Đa tha chỉ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lội qua đó mắc vào trong
Toàn là cá lễ cá phòng ấy thôi
Chủ nhân đã có rượu rồi
Đã ngon và lại nhiều ôi là nhiều
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Ngư ly 2