06/04/2020 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông dạ tạp thi
冬夜雜詩

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2012 08:58

 

Nguyên tác

有客至自遠,
排闥升堂階。
矍然執手笑,
乃心久所懷。
淵塞固景仰,
矧茲富藻辭。
瑤琴久不弄,
為君理朱絲。
施恐風雨散,
仳我念裨離。

Phiên âm

Hữu khách chí tự viễn,
Bài thát thăng đường giai.
Quắc nhiên chấp thủ tiếu,
Nãi tâm cửu sở hoài.
Uyên tắc cố cảnh ngưỡng,
Thẩn tư phú tảo từ.
Dao cầm cửu bất lộng,
Vị quân lý chu ty.
Dị khủng phong vũ tán,
Tỷ ngã niệm tì ly.

Bản dịch (của Bản dịch của Trần Như Uyên)

Có khách phương xa đến
Xô cửa vào nhà trong
Cầm tay cười hê hả
Chính người ta nhớ trông
Cách trở vẫn chờ đợi
Huống nay gặp tao ông
Đàn cầm lâu chẳng gẩy
Lên dây vì nể lòng
Sợ đến ngày mưa gió
Tan rã lại nhớ mong
Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Đông dạ tạp thi