20/10/2021 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú lục thủ kỳ 2
絕句六首其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:56

 

Nguyên tác

藹藹花蕊亂,
飛飛蜂蝶多。
幽栖身懶動,
客至欲如何。

Phiên âm

Ái ái hoa nhị loạn,
Phi phi phong điệp đa.
U thê thân lãn động,
Khách chí dục như hà.

Dịch nghĩa

Đầy rẫy phấn hoa tung toé,
Ong bướm bay nhiều.
Nương chỗ tối tăm nên thân ngại cử động,
Khách tới biết làm thế nào.

Bản dịch của Phan Ngọc

Hoa với nụ xốn xang muốn nở
Bươm bướm bay rộn rã khắp trời
Ẩn đây thân xác vốn lười
Khách sang muốn hỏi chuyện đời gì đây?
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú lục thủ kỳ 2