23/09/2020 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi anh cây quế mấy chồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:05

 

Hỏi anh cây quế mấy chồi,
Gia đường phụ mẫu mấy người rứa anh?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi anh cây quế mấy chồi