04/12/2021 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan San thị
官山市

Tác giả: Trịnh Học Thuần - 鄭學醇

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 13:54

 

Nguyên tác

波靜龍吟滄海,
潮回雁集二沙。
網罟炊煙漁浦,
茆茨雞犬人家。
伊軋賈船曉發,
微茫市店煙開。
遙識先朝宰相,
山中疊疊樓臺。

Phiên âm

Ba tĩnh long ngâm thương hải,
Triều hồi nhạn tập Nhị Sa[1].
Võng cổ xuy yên ngư phố,
Mão tì[2] kê khuyển nhân gia.
Y yết[3] cổ thuyền hiểu phát,
Vi mang thị điếm yên khai.
Diêu thức tiên triều tể tướng[4],
Sơn trung điệp điệp lâu đài.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sóng yên rồng ngâm biển lớn,
Triều về nhạn tụ Nhị Sa.
Phố cá lưới chài khói bếp,
Thôn trang chó sủa mấy nhà.
Tể tướng triều xưa tưởng nhớ,
Lầu đài lớp lớp nguy nga.
Thuyền buôn lạch cạch rời bến,
Quán hàng khói bốc nhập nhoà.
[1] Đảo Nhị Sa, cũng được gọi là Nhị Sa Đầu 二沙頭, nằm đoạn trên giữa sông Châu Giang 珠江, tại Quảng Châu.
[2] Tức “mão tì thổ ốc” 茆茨土屋, nhà tranh vách đất.
[3] Tiếng mái chèo, bánh lái thuyền khuấy nước kêu lạch cạch, róc rách.
[4] Chỉ Trương Cửu Linh (673-740), tể tướng đời Đường, đã từng ở Lĩnh Nam, khai thông đường đi qua Mai Lĩnh cũng như khai phá đất Quảng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Học Thuần » Quan San thị