26/10/2021 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạc Sầu
莫愁

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:40

 

Nguyên tác

雪中梅下與誰期,
梅雪相兼一萬枝。
若是石城無艇子,
莫愁還自有愁時。

Phiên âm

Tuyết trung mai hạ dữ thuỳ kỳ,
Mai tuyết tương kiêm nhất vạn chi.
Nhược thị Thạch Thành vô đĩnh tử,
Mạc Sầu hoàn tự hữu sầu thì.

Bản dịch của Huyền Lâm

Dưới mai tuyết phủ hẹn người
Vạn cành mai trắng một trời tuyết rơi
Thạch Thành thuyền chẳng đến nơi
Mạc Sầu mới dứt lại khơi thêm sầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Mạc Sầu