28/11/2021 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tiến sĩ
賜進士

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:55

 

Nguyên tác

聖主求賢闢禮圍,
欣瞻群鳳九霄飛。
名題主闕懸金榜,
馬躍花衢拂錦衣。
老懶放予歸綠野,
謀謨待汝入黃扉。
蒼生指日當蘇息,
邊塞無塵獄訟稀。

Phiên âm

Thánh chủ cầu hiền tịch lễ vi,
Hân chiêm quần phượng cửu tiêu phi.
Danh đề ngọc khuyết huyền kim bảng,
Mã dược hoa cù phất cảm y.
Lão lãn phóng dư qui Lục Dã,
Mưu mô đãi nhữ nhập hoàng phi.
Thương sinh chỉ nhật đương tô tức,
Biên tái vô trần ngục tụng hy.

Dịch nghĩa

Vua thánh cầu người hiền nên mở khoa thi,
Mừng được xem bầy chim phuợng bay lên đến chín tầng mây.
Bảng vàng đề tên, treo trước cửa khuyết,
Đường hoa ngựa ruổi, áo gấm phất phơ.
Già nua biếng nhác, ta được thả về nhà Lục Dã,
Mưu lược lo toan, người chờ bước vào cửa vàng.
Chẳng bao lâu nữa, dân được nghỉ ngơi,
Nơi biên thuỳ hết giặc, việc kiện tụng cũng ít.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Khoa thi vua mở kén hiền lương,
Bay chín tầng mây cánh phượng hoàng.
Cừa khuyết bảng vàng trên rõ nét,
Đường hoa áo gấm ngựa rong cương.
Yếu lười, thả tớ về đồng biếc,
Tài cán, mong ngươi đến bảng vàng.
Chả mấy lúc mà dân được nghỉ,
Bụi quang biên tái, rảnh công đường.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Tứ tiến sĩ