04/12/2021 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ đề chức cẩm đồ
擬題織錦圖

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 18:58

 

Nguyên tác

悲風鳴葉秋宵冷,
寒絲縈手淚殘妝。
微燭窺人悉斷腸,
機翻雲錦妙成章。

Phiên âm

Bi phong minh diệp thu tiêu lãnh,
Hàn ty oanh thủ lệ tàn trang.
Vi chúc khuy nhân tất đoạn trường,
Cơ phiên vân cẩm diệu thành chương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm thu rét gió reo trong lá
Quấn tơ hàn lệ ố tàn trang
Người và nến thảy đều đau đớn
Cố dệt thơ trong gấm gửi chàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Nghĩ đề chức cẩm đồ