16/07/2024 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước mắt

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/06/2021 06:08

 

Bây giờ còn ít nữa thôi,
có bao nhiêu đã khóc người đời xưa.
Giành em chút nước mắt thừa,
chắc là cũng đủ tiễn đưa em rồi.
Mai này em nhớ giả tôi,
khi em quay lại khóc người tiễn em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nước mắt