26/01/2021 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông môn chi thiện 1
東門之墠 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 20:42

 

Nguyên tác

東門之墠,
茹在阪。
其室則邇,
其人甚遠。

Phiên âm

Đông môn chi thiện,
Như lư tại phiến (phản).
Kỳ thất tắc nhĩ.
Kỳ nhân thậm viễn.

Dịch nghĩa

Chỗ đất phẳng để cúng tế ở bên cửa đông.
Có rau như lư ở trên bờ dốc.
Nhà của chàng thì gần,
Mà chàng thì xa xôi không thấy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông đất dọn phẳng phiu,
Cỏ lư bờ dốc lên nhiều khắp nơi.
Nhà chàng gần đấy kia thôi,
Người chàng bằng bặc xa vời nỗi trông.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

đông môn: cửa thành phía đông.
thiện: chỗ đất dọn bằng phẳng để cúng tế.
như lư: cỏ mao sưu, có một tên nữa là cỏ thiến, có thể dùng để nhuộm màu đỏ.
phản (đọc phiến cho hợp vận): bờ dốc.

Bên cửa thành có miếng đất phẳng để cúng tế, phía ngoài miếng đất phẳng ấy có bờ dốc, trên bờ dốc có cỏ như lư, nàng nhớ chỗ ở của người thông gian với nàng ở đấy.

Thất nhĩ nhân viễn, nhà thì gần mà người thì xa. Đó là lời nàng trông nhớ chàng mà chưa được gặp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông môn chi thiện 1