06/08/2020 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuy rằng anh ở nhà anh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 17:04

 

Tuy rằng anh ở nhà anh
Hồn hoa vất vưởng xung quanh nhà nàng
Tuy rằng áo rách tày sàng
Đủ đóng đủ góp với làng thì thôi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tuy rằng anh ở nhà anh