03/08/2020 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm qua vật đổi sao dời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 04:27

 

Đêm qua vật đổi sao dời,
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan.
Đêm qua rót đọi dầu đầy,
Bấc non chẳng cháy oan mày dầu ơi!
Đêm qua rót đọi dầu vơi,
Bấc non chẳng cháy, dầu ơi oan mày!
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm qua vật đổi sao dời