24/05/2022 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại hàn kỳ 2
大寒其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 06:52

 

Nguyên tác

貧家只怕毒寒催,
富家卻惡暑復回。
人情交競兩未決,
那知新歲暗中來。

Phiên âm

Bần gia chỉ phạ độc hàn thôi,
Phú gia khước ố thử phục hồi.
Nhân tình giao cạnh lưỡng vị quyết,
Na tri tân tuế ám trung lai.

Dịch nghĩa

Nhà nghèo chỉ sợ rét buốt đến sớm,
Nhà giầu lại ghét mùa nóng trở về.
Ý nguyện hai bên đương dằng nhau chưa giải quyết,
Đâu biết năm mới lẳng lặng cứ tới.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nhà khó thì lo trời sớm rét,
Nhà giàu lại sợ tiết quay hè.
Hai bên tranh cãi bên nào phải?
Năm mới nào đâu lặng lẽ về.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đại hàn kỳ 2