16/01/2021 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng triều Bảo Đại tứ niên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 13:47

 

Hoàng triều Bảo Đại[1] tứ niên
Đã ba cái lụt lại liền cái keo[2]
Xã dân đâu đấy túng nghèo
Cho nên ngũ tỉnh phải theo đồn điền
Ông Tây lắm bạc nhiều tiền
Bỏ ra sức giấy mộ liền cu ly
Bỏ nhà bỏ cửa ra đi
Ma thiêng nước độc quản gì tấm thân
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Chính tên là Nguyễn Vĩnh Thuỵ. Vua cuối cùng triều Nguyễn.
[2] Sâu keo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoàng triều Bảo Đại tứ niên